Technické peny

/Technické peny
Technické peny 2018-03-23T08:37:32+00:00

Technické peny pre automobilový priemysel

Úlohou polyuretánových pien vyvinutých výslovne pre automobilový priemysel je tlmiť vibrácie, izolovať zvuk a vodu a zohrávajú aj úlohu distančných prvkov v systémoch ako sú napr. strechy, dvere, tienidlá a palubné dosky. Spracovanie prebieha pri zohľadnení charakteristických vlastností produktu a požiadaviek zákazníka. Ani spracovanie produktov, od tých najjednoduchších až šikmo alebo CNC technológiou rezané, samolepiacim povrchom opatrené výrobky nepredstavuje problém.

Okrem polyuretánových pien vlastnej výroby je naša ponuka rozšírená aj o spracovanie polyetylénových, EPDM pien.

Obalová technika

Naše výrobky sú materiálmi s vynikajúcimi vlastnosťami pre použitie v priemysle obalovej techniky a slúžia hlavne ako výplne škatúľ, tašiek, debien a pod. Disponujú náležitou pevnosťou a zároveň aj pružnosťou potrebnou na eliminovanie nárazov a tlmenie vibrácií. Sú neodmysliteľným materiálom pre vystužené obaly cenného tovaru.

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na to, aby boli obaly vyrábané nie prispôsobením k zaužívaným štandardom, ale k požiadavkám zákazníka. V záujme toho máme k dispozícii široký sortiment polyuretánových, polyetylénových pien a EPDM dosiek z umelej gumy. V spolupráci so strategickými partnermi ponúkame nielen peny, ale aj kompletné obalové riešenia.

Popri širokom sortimente tovaru aj rôzne postupy spracovania peny – rezanie na mieru, do tvaru, profilovanie, vysekávanie, frézovanie, lepenie – zabezpečujú to, aby balený tovar presne zapadal do vytvoreného povrchu.

Naša paleta obsahuje peny s hustotou od 15 až do 230 kg/m3, čo zabezpečuje, že sme schopní pre obal vždy vybrať penu náležite zodpovedajúcu hmotnosti, tvaru a citlivosti tovaru.  Nejedna spomedzi nich disponuje aj špeciálnymi vlastnosťami. V súlade s tým možno v našej ponuke nájsť okrem iného aj: disipatívne, resp. vodivé peny – pre oblasť elektroniky, PE peny s vysokou pevnosťou – na výrobu paliet.

Odporúčané typy pien:

  • Peny pre technické účely/Polyuretánové klasické peny
  • Špeciálne obalové polyuretánové peny, PE peny

Peny znižujúce hluk – audiopeny

Polyuretánové peny, vďaka bunkovej štruktúre disponujú dobrými zvukovo izolačnými vlastnosťami.

Hlavná oblasť využitia: stavebný, strojárenský, automobilový a elektronický priemysel. Peny pre akustické účely ponúkame zákazníkom v špeciálnom spracovaní, s rôznymi povrchovými úpravami, ktoré možno zaradiť do nasledujúcich skupín:

Peny pre domáce potreby

Prostredníctvom umývacích špongií sa dennodenne priamo stretávame s polyuretánovými penami. Takéto špongie používame na umývanie auta, upratovanie, pri kúpaní, na čistenie pleti a pod. Ale také sú aj špongie na čistenie topánok alebo napr. aj maliarske valce.

Špongia predstavuje veľkú pomoc pri nanášaní malých množstiev účinných látok, pri vytváraní peny z kvapalín a pod. Preto ich používame aj ako prostriedok na nanášanie rôznych krémov a tekutín.

Odporúčané typy pien:

  • Peny pre technické účely/Klasická mäkká polyuretánová pena
  • Špongie pre domácnosť

Použitie v priemysle – filtrácia, tesnenie, elektrotechnika, stavebníctvo

Naším cieľom je zabezpečiť vhodné riešenia na požiadavky vznikajúce v rôznych odvetviach priemyslu.

Nezabudli sme ani na predpisy noriem na ochranu zdravia ľudí pracujúcich v priemysle a preto medzi ponúkanými akustickými penami nájdeme aj peny s ohňovzdornými vlastnosťami, predpisovanými technickými normami vzťahujúcimi sa na stavebný priemysel. Pružnosť pien umožňuje vytvorením potrebného tvaru náležite vyplniť rôzne škáry. Vďaka jemnej štruktúre otvorených buniek pena zabezpečuje vetranie a filtráciu, ktorá sa pri jej aplikácii požaduje.

Elektronika

Naša ponuka obsahuje aj peny zodpovedajúce požiadavkám vzťahujúcim sa na ESD ochranu. Pre iné oblasti aplikácie sú k dispozícii peny zodpovedajúce požiadavkám normy UL94 vzťahujúcim sa na ohňovzdornosť materiálov elektronických súčiastok. Naše peny sa využívajú aj ako súčiastky elektronických zariadení, napr. ako tlmiče hluku a vibrácií alebo ako vetracie prvky.

Výroba domácich spotrebičov

Podobná oblasť využitia ako v elektronickom priemysle, peny odporúčame využívať na tlmenie hluku a vibrácií, filtráciu a tesnenie. Naše peny vyhovujú požiadavkám smerníc REACH a RoHS (Obmedzenie používania nebezpečných látok), vzťahujúcim sa na obidve priemyselné odvetvia.

Filtrácia, čistenie

V súčasnosti sa požaduje, aby sa minimalizovalo množstvo škodlivých látok vypúšťaných do životného prostredia. K tomuto pomáhajú peny vyvinuté pre účely filtrácie vody a vzduchu.
Jedným z dôležitých krokov pri výrobe ocele a hliníka je vyčistenie suroviny od pevných nečistôt. Vynikajúcim riešením pre tento účel je aplikácia keramických filtrov s rôznou jemnosťou buniek, ktorých základnou výrobnou surovinou sú produkty typu Bulpren.

Ľahký priemysel

Textilom laminovaná mäkká PU pena je jednou z obľúbených surovín v ľahkom priemysle. Tkanina uzavrie a ochráni povrch a zároveň pôsobí esteticky, pena zasa poskytuje mäkkosť a pružnosť.

Športové peny

Veľa predmetov slúžiacich na šport a zábavu vďačí za svoje špeciálne vlastnosti práve nami vyrábaným PU penám. Mäkká PU pena zohráva významnú úlohu vo funkcionalite a pohodlnosti takýchto predmetov: lyžiarske okuliare, topánky, cyklistické nohavice, rekreačné hračky pre deti a pod. Ale aj tak je na Slovensku hlavnou funkciou pri aplikácii našich produktov absorbovanie úderov a nárazov, ochrana ľudského života.

Vďaka mäkkému povrchu PU peny a jej vysokej povrchovej pružnosti pena pohltí pohybovú energiu človeka, ktorý do nej narazí, čím ho ochráni pred zranením. V minulých desaťročiach sa používali špeciálne prvky vyrábané z našich pien na ochranu motocyklových dráh, ktoré počas pretekov zachránili zdravie a život nejednému človeku. Na výrobu žineniek pre gymnastiku a zápasenie sa používajú tvrdšie peny s vysokou hustotou, čo zabezpečuje ľahký pohyb po ploche žinenky, avšak pri páde zabezpečí pružnosť podkladu bezpečnosť.

Samozrejme, že nesmieme zabudnúť ani na dorastajúce generácie. Na výrobu penových hračiek ihriskových domov sa vynikajúco hodí mäkká a pružná polyuretánová pena, ktorá oproti tvrdým umelým hmotám zabezpečí pre deti maximálnu bezpečnosť počas bezstarostnej hry.