Izolačné a zvuk pohlcujúce materiály 2018-02-26T09:40:28+00:00

Izolačné a zvuk pohlcujúce materiály

S 450

Povrch: bez povrchovej úpravy, hladký
Materiál: PU heterogénna pena s hustotou 120 kg/m3
Funkcia: zvuková izolácia
Oblasť využitia: pre stroje, dopravné prostriedky a zariadenia

Protipožiarna spôsobilosť:

FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti

Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Miera pohlcovania (%) podľa DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S450-005-SK 2000x1000x5 27,0 28,0 33,0 42,0 45,0 51,0
S450-010-SK 2000x1000x10 27,0 27,0 33,0 43,0 46,0 53,0
S450-020-SK 2000x1000x20 27,0 27,0 33,0 44,0 49,0 57,0

S 471

Povrch: tenká, na dotyk drsná hliníková vrstva
Materiál: PU heterogénna pena s hustotou 120 kg/m3
Funkcia: elize, zvuková izolácia, izolácia
Oblasť využitia: pre stroje, dopravné prostriedky a zariadenia

Protipožiarna spôsobilosť:

FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti

Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Miera pohlcovania (%) podľa DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S471-020-SK 2000x1000x20 7,0 11,0 69,0 43,0 52,0 27,0
S471-030-SK 2000x1000x30 11,0 24,0 71,0 66,0 47,0 36,0
S471-040-SK 2000x1000x40 27,0 50,0 65,0 45,0 43,0 32,0

S 480

Povrch: čierny, špeciálny, netkaný filc X8
Materiál: PU heterogénna pena s hustotou 120 kg/m3
Funkcia: absorpcie, izolácie
Oblasť využitia: zariadenia strojov, dopravných prostriedkov, s povrchom odolným voči vode a olejom

Protipožiarna spôsobilosť:

FMVSS 302* (DIN 75200) EG 95/28
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti

Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť (~g/m2) NOPI (db) 1.5-mm oceľového plechu merané

spôsobom ustanoveným

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S480-020 2000x1000x20 2000 3,6 7,1 19,2 48,2 92,9 91,3
S480-030 2000x1000x30 2900 5,9 12,0 30,6 72,8 99,6 85,8
S480-040 2000x1000x40 3800 7,8 19,5 49,6 91,8 93,7 96,1
Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť (~g/m2) Zvuková izolácia 1,5 oceľového plechu

merané spôsobom ustanoveným

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S480-020 2000x1000x20 27,0 27,0 33,0 44,0 49,0 57,0
S480-030 2000x1000x30 27,0 27,0 34,0 45,0 50,0 57,0
S480-040 2000x1000x40 27,0 26,0 35,0 47,0 50,0 61,0

S 490

Povrch: čierny, polyesterový flíz G1
Materiál: PU heterogénna pena s hustotou 120 kg/m3
Funkcia: absorpcie, izolácie
Oblasť využitia: zariadenia strojov, dopravných prostriedkov, s povrchom odolným voči vode a olejom

Protipožiarna spôsobilosť:

FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti

Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť (~g/m2) NOPI (db) 1.5-mm oceľového plechu merané

spôsobom ustanoveným

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S490-020 2000x1000x20 2000 3,2 7,8 18,9 44,1 87,1 94,3
S490-030 2000x1000x30 2900 4,1 11,4 29,4 66,3 99,7 82,4
S490-040 2000x1000x40 3800 8,1 20,9 56,9 94,8 86,7 91,0
Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť (~g/m2) Zvuková izolácia 1,5 oceľového plechu merané

spôsobom ustanoveným

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S490-020 2000x1000x20 26,0 28,0 33,0 44,0 48,0 56,0
S490-030 2000x1000x30 27,0 27,0 34,0 45,0 50,0 58,0
S490-040 2000x1000x40 27,0 26,0 35,0 48,0 54,0 62,0