Kombinované materiály 2018-02-26T09:53:06+00:00

Kombinované materiály

S 340

Povrch: priesvitná PU fólia
Materiál: PU pena s otvorenými bunkami + bitúmenový filc
Funkcia: absorpcie, izolácie, ochrana proti hrmotaniu
Oblasť využitia: pre klimatizačné a vetracie zariadenia strojov, dopravných prostriedkov, s povrchom odolným voči vode a olejom

Protipožiarna spôsobilosť:

FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti

 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

Miera pohlcovania (%) podľa DIN 52215-63

(ASTM E 1050-98)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S340-022 SK 2000x1000x22 2260 6,0 17,1 55,3 41,2 88,3 45,4
S340-032 SK 2000x1000x32 2540 13,2 35,1 38,4 88,1 58,5 67,1
 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

NOPI (db) 1.5-mm oceľového plechu merané

spôsobom ustanoveným

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S340-022 SK 2000x1000x22 28,0 29,0 35,0 39,0 37,0 48,0
S340-032 SK 2000x1000x32 29,0 29,0 32,0 34,0 36,0 58,0

S 360

Povrch: čierna PU fólia
Materiál: PU pena s otvorenými bunkami + bitúmenový filc
Funkcia: absorpcie, izolácie, ochrana proti hrmotaniu
Oblasť využitia: pre klimatizačné a vetracie zariadenia strojov, dopravných prostriedkov, s povrchom odolným voči vode a olejom

Protipožiarna spôsobilosť:

FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti

 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

Miera pohlcovania (%) podľa DIN 52215-63

(ASTM E 1050-98)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S360-022 SK 1500x1000x22 2260 3,5 8,1 18,6 50,7 95,1 81,9
S360-032 SK 1500x1000x32 2540 7,4 17,6 45,6 92,0 84,3 73,7
 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

NOPI (db) 1.5-mm oceľového plechu merané

spôsobom ustanoveným

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S340-022 SK 1500x1000x22 28,0 29,0 37,0 40,0 33,0 57,0
S340-032 SK 1500x1000x32 28,0 29,0 28,0 36,0 42,0 60,0

S 369

Povrch: čierna PU fólia
Materiál: PU pena s otvorenými bunkami + EPDM ochrana proti hrmotaniu + heterogénna pena
Funkcia: špecifické absorpčná Dopyt izolácie
Oblasť využitia: zariadenia, strojov, s povrchom odolným voči vode a olejom

Protipožiarna spôsobilosť:

FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti

 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

Miera pohlcovania (%) podľa DIN 52215-63

(ASTM E 1050-98)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S369-031 SK 1500x1000x31 5640 4,6 16,0 39,4 71,7 73,8 86,4
 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

NOPI (db) 1.5-mm oceľového plechu merané

spôsobom ustanoveným

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S369-031 SK 1500x1000x22 28,0 25,0 32,0 55,0 63,0 76,0

S 380

Povrch: čierny, polyesterový flíz G1
Materiál: PU pena s otvorenými bunkami + bitúmen
Funkcia: absorpcie, izolácie, ochrana proti hrmotaniu
Oblasť využitia: pre stroje, dopravné prostriedky a zariadenia, s ochranou odolnou voči vode, olejom a mechanickému poškodeniu

Protipožiarna spôsobilosť:

FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti

 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

Miera pohlcovania (%) podľa DIN 52215-63

(ASTM E 1050-98)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S380-022 SK 1500x1000x22 2260 2,9 7,3 15,5 41,4 84,3 72,6
S380-032 SK 1500x1000x32 2540 6,7 20,4 55,3 85,4 63,1 70,1
 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

NOPI (db) 1.5-mm oceľového plechu merané

spôsobom ustanoveným

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S340-022 SK 1500x1000x22 28,0 29,0 36,0 42,0 38,0 56,0
S340-032 SK 1500x1000x32 28,0 29,0 36,0 38,0 36,0 58,0

S 389

Povrch: čierny, polyesterový flíz G1
Materiál: PU pena s otvorenými bunkami + EPDM ochrana proti hrmotaniu + heterogénna pena
Funkcia: vyžadovať špeciálne izolačné a absorpčné
Oblasť využitia: pre stroje, dopravné prostriedky a zariadenia, s ochranou odolnou voči vode, olejom a mechanickému poškodeniu

Protipožiarna spôsobilosť:

FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti

 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

Miera pohlcovania (%) podľa DIN 52215-63

(ASTM E 1050-98)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S389-031 SK 1500x1000x31 5640 6,4 12,7 41,8 67,6 84,2 76,4
 Kód

produktu

Rozmery tabule

(mm)

Hmotnosť

(~g/m2)

NOPI (db) 1.5-mm oceľového plechu merané

spôsobom ustanoveným

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
S389-031 SK 1500x1000x31 28,0 25,0 32,0 55,0 65,0 76,0