CF

Peny na čalúnenie

CF – so zníženou horlavosťou

Materiály v rozsahu 25-55 kg/m³, tieto materiály spĺňajú normy British Standard BS 5852 Crib 5, ktoré kladú prísne požiadavky na samozhášavosť a nehorlavosť materiálov pre čalúnenie. Takto upravené peny nájdu uplatnenie v ubytovacích zariadeniach, kinosálach a všade tam kde je nutné z hľadiska požiarnej ochrany znížiť na minimum riziko vzniku a šírenia požiaru

Využite možnosť bezplatnej konzultácie

Zavolajte nám ešte dnes na telefónnom čísle +421 55 685 42 74 alebo mobilnom čísle +421 905 811 021