Technické peny

Elektronika

Naša ponuka obsahuje aj peny zodpovedajúce požiadavkám vzťahujúcim sa na ESD ochranu. Pre iné oblasti aplikácie sú k dispozícii peny zodpovedajúce požiadavkám normy UL94 vzťahujúcim sa na ohňovzdornosť materiálov elektronických súčiastok. Naše peny sa využívajú aj ako súčiastky elektronických zariadení, napr. ako tlmiče hluku a vibrácií alebo ako vetracie prvky.

Výroba domácich spotrebičov

Podobná oblasť využitia ako v elektronickom priemysle, peny odporúčame využívať na tlmenie hluku a vibrácií, filtráciu a tesnenie. Naše peny vyhovujú požiadavkám smerníc REACH a RoHS (Obmedzenie používania nebezpečných látok), vzťahujúcim sa na obidve priemyselné odvetvia.

Kofoam

Technické peny

Naším cieľom je zabezpečiť vhodné riešenia na požiadavky vznikajúce v rôznych odvetviach priemyslu.

Nezabudli sme ani na predpisy noriem na ochranu zdravia ľudí pracujúcich v priemysle a preto medzi ponúkanými akustickými penami nájdeme aj peny s ohňovzdornými vlastnosťami, predpisovanými technickými normami vzťahujúcimi sa na stavebný priemysel. Pružnosť pien umožňuje vytvorením potrebného tvaru náležite vyplniť rôzne škáry. Vďaka jemnej štruktúre otvorených buniek pena zabezpečuje vetranie a filtráciu, ktorá sa pri jej aplikácii požaduje.

Filtrácia, čistenie

V súčasnosti sa požaduje, aby sa minimalizovalo množstvo škodlivých látok vypúšťaných do životného prostredia. K tomuto pomáhajú peny vyvinuté pre účely filtrácie vody a vzduchu.
Jedným z dôležitých krokov pri výrobe ocele a hliníka je vyčistenie suroviny od pevných nečistôt. Vynikajúcim riešením pre tento účel je aplikácia keramických filtrov s rôznou jemnosťou buniek, ktorých základnou výrobnou surovinou sú produkty typu Bulpren.

Ľahký priemysel

Textilom laminovaná mäkká PU pena je jednou z obľúbených surovín v ľahkom priemysle. Tkanina uzavrie a ochráni povrch a zároveň pôsobí esteticky, pena zasa poskytuje mäkkosť a pružnosť.

Využite možnosť bezplatnej konzultácie

Zavolajte nám ešte dnes na telefónnom čísle +421 55 685 42 74 alebo mobilnom čísle +421 905 811 021